تاریخچه غواصی :
هیچکس به درستی نمیداند که چه وقت بشر پی برد که می تواند با حبس نفس در سینه برای مدت کمی زیر آب بماند ولی زمانی که غواصی به عنوان یک حرفه مورد ستفاده قرار گرفت به بیش 5000 سال پیش باز می گاصان اولیه برای صید موادی چون غذا ,اسفنج و مروارید که بیشتر ارزش تجاری داشت به آبهای کم عمق محدود میشد.
یکی از داستان های غواصی که به روایت هردوت مورخ یونانی در تاریخ ثبت شده است, داستان غواصی بنام سیلیس را بازگو می کند که در قرن 5 قبل از میلاد مسیح برای خشایار شاه پادشاه ایران کار می کرد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *