جلسه هیات نجات غریق البرز با هیات شهرستانها
?در طی این جلسه که با حضور مسئول کمیته شهرستانها آتنا آذرگشب در دفتر هیات استان البرز برگزار شد ،در خصوص عملکرد نیمه نخست سال و در ادامه بررسی برنامه های نیمه دوم سال جاری پرداختند .
?آقای بیژن پیریایی رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان البرز گفت: با یاری خدا و همکاری اعضای هیات تلاش در رفع مشکلات شهرستانها داریم .
?همچنین در این جلسه آقای حسین زارع به عنوان عضو هیات رئیسه و همچنین مشاور هیات حضور داشتند و آقای خسروپور رئیس هیات شهرستان نظر آباد ،آقای یعقوبی رئیس شرق کرج و آقای بیات رئیس شهرستان فردیس و همینطور آقای سامان چاووشی مسئول کمیته مسابقات و خانم محمد پور خزانه دار هیات نجات غریق البرز حضور داشتند .
روابطعمومیهیاتنجاتغریق
@Alborzlife

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *