حضور منجیان منتخب استان البرز در دوره تربیت مدرسی درجه سه که در اصفهان به مدرسی استاد کثیر معلم درحال برگزاری است
آقایان :
هومن بهرامی
مهدی مبارکی
علی قلیزاده
@AlborzLife

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *