?دومین روز از کلاسهای تئوری آبدرمانی درجه ۳
__کلاس آبدرمانی در روز دوم مورخ جمعه ۱۷
آبان با اخذ آزمون به پایان رسید .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *