غواصی چیست؟

با شنیدن نام غواصی تصویر همان فردی در ذهن مان شکل می گیرد که با یک لباس یکسره و تجهیزات مخصوص در اعماق آب به این سو و آن سو می رود.

اما غواصی به فن شناور شدن در زیر آب گفته می شود که با وسایل تنفس مصنوعی یا بدون آنها صورت می گیرد.

با ما همراه باشید تا شمار ا با دنیای زیر آب آشنا کنیم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *