✅مدال آوران نجات غریق بانوان استان البرز :
از سمت راست خانمها
الناز سبزه پرور مربی تیم
آمیتیس میرزایی، ستایش زندیه، دنیا حسینی، زینب رهبری، مبینا روزبان ورزشکاران
و مهشاد میرزایی سرپرست تیم
با آرزوی موفقیت
روابطعمومیهیاتنجاتغریق
@Alborzlife

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *