✅در دوره ارتقاء مدرسی نجات غریق سه به دو کشوری ، خانم معصومه دانه کار از استان البرز موفق به کسب رتبه اول شدند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *