All posts by: هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

About هیات نجات غریق و غواصی استان البرز

💢فدراسیون نجات‌غریق عضو کمیته ملی المپیک شد

🔻چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک امروز با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش، سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته و اعضای مجمع در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
🔻به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این جلسه، اعضای مجمع کمیته با عضویت فدراسیون نجات‌غریق و غواصی به عنوان عضو کمیته ملی المپیک موافقت کردند.

@Alborzlife


خب بهتره که از رده های سنی و نحوه نام گزاری دوره ها شروع بکنیم🎯
کنفدراسیون بین المللی CMAS برای متقاضیان شرکت در دوره های غواصی دو رده سنی رو تعریف کرده تحت عنوان:
۱. کودکان
۲. بزرگسالان
دوره های غواصی کودکان :
از ۸ الی ۱۴ سال می باشد که شامل ۳ سطح آموزشی خواهد بود و مدارکی که برای این رده سنی صادر خواهد شد با دلفین نام گزاری میشود.
دوره مقدماتی (دلفین برنز)
دوره متوسط ( دلفین نقره ای)
دوره پیشرفته ( دلفین طلایی)
لازم به ذکره که افراد شرکت کننده در این رده سنی میتوانند در استخر نیز آموزش ببینند و لزوما نباید در دریا دوره خود را بگزرانند.
دوره های غواصی بزرگسالان:
هنرجویان عزیز از ۱۴ سال به بالا در این رده سنی قرار خواهند گرفت
رکی که برای این دوستان صادر خواهد شد با ستاره نام گزاری می شود.
دوره مقدماتی ( ۱ ستاره)
دوره متوسط ( ۲ ستاره)
دوره پیش رفته ( ۳ ستاره)
برای این رده سنی باید در نظر داشته باشید بر خلاف دوره کودکان تمام دوره ها باید در دریا گزرانده شوند و دوره ها در استخر قابل اجرا نخواهند بود.
@Alborzlife

#غواصی_استاندارد
از امروز میخواییم برای علاقه مندان به غواصی کمی درباره روند کار و شرکت در دوره ها صحبت بکنیم مثل: رده های سنی, دوره های آموزشی, استانداردها و …
آگاه بودن فرد هنرجو از استاندارد ها حق کامل و مسلم وی می باشد که باید از سمت مربی رعایت شود.
به همین دلیل توضیحات رو بصورتی برای شما شرح می دهیم که راحت متوجه آنها بشوید.

لطفا منتظر ادامه پست های غواصی باشید .