💢فدراسیون نجات‌غریق عضو کمیته ملی المپیک شد

🔻چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک امروز با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش، سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته و اعضای مجمع در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
🔻به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این جلسه، اعضای مجمع کمیته با عضویت فدراسیون نجات‌غریق و غواصی به عنوان عضو کمیته ملی المپیک موافقت کردند.

@Alborzlife